• Cadrul normativ

  • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
  • Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;
  • Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
  • Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016;
  • Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419 din 22.12 2006;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVIdin 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de statşi recreditarea de stat
  • Ordinul Ministrului finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară;
  • Ordinul Ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului