• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Fondul municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei

  Direcţia generală a Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei

  Adresa poştală a Direcţiei generale a Fondului municipal Chișinău de susținere socială a populației: MD 2012 str. Mihai Eminescu, nr. 42. e-mail: fondulmunicipal@pmc.md

  Telefon Anticamera: 0 22 22 32 74

  Telefon Secţia relaţii cu populaţia: 0 22 22 27 57

  Şef - 

  Şef adjunct - Igor CIOBANU

  Zile de audienţă:

  Șef direcție generală Marti si Joi de la orele 8.30 pana la 16.30
  șef adjunct direcție generală Marti si Joi de la orele 13.30 pana la 16.30

  Specialistii Sectiei relatii cu populatia

  Marti si Joi de la orele 8.15 pana la 16.15 
  Pauza la pranz   de la 12.00 pana la 13.00

  Consiliul de administrație al Fondului municipal Chișinău de susținere socială a populației se întrunește lunar, în ultima miercuri a fiecărei luni, la ora 09.00, sala 15, Primăria municipiului Chișinău.

  Dispozitii generale

  Fondul municipal Chisinau de sustinere sociala a populatiei (in continuare Fondul municipal) este creat in conformitate cu Decretul Presedintelui Republicii Moldova din 17 ianuarie 1992 nr. 2 „ Cu privire la unele masuri suplimentare in vederea protectiei sociale a populatiei din republica in conditiile de liberalizare a preturilor" si Legea fondului republican si fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei nr. 827- XIV din 18 februarie 2000, pentru acordarea de ajutor material suplimentar categoriilor de cetateni socialmente defavorizate.

  Fondul municipal este institutie publica autonoma, extrabugetara, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Presedintelui Republicii Moldova, hotararile si dispozitiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal Chisinau, dispozitiile Primarului General al municipilul Chisinau, deciziile Consiliului de administratiei al Fondului republican si municipal de sustinere sociala a populatiei de alte acte normative, precum si de Regulamentul functionarii Fondului municipal Chisinau de sustinere sociala a populatiei.

  Fondul muncipal activeaza pe langa Consiliul municipal.

  Conducerea Fondului municipal este exercitata de catre Consiliul de administratie al Fondului municipal, iar organul sau executiv, care functioneaza in permanenta, este Directia executiva.

  Beneficiarii de ajutor material

  Conform Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican si fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei. (Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului RM nr. 1083 din 26.10.2000, /cu modificarile si completarile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 943 din 18.08.2006 / ), ajutorul material este o forma de asistenta sociala nerambursabila cu destinatie speciala, menita sa sustina material persoanele socialmente vulnerabile, in cazurile de inbolnavire grava, sau aflate in situatii exceptionale (calamitati naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii)situatii pe care nu le pot depasi de sinestatator, reiesind din disponibilul surselor financiare.

  Ajutorul material se acorda persoanelor socialmente vulnerabile din randul cetatenilor Republicii Moldova, locuitori ai municipiului Chisinau, in baza gradului de afectare a saraciei care presupune ajutorarea prioritara a familiilor afectate de saracie in cea mai mare masura, reiesit din cel mai mic venit global.

  Ajutorul material se acorda pentru procurarea produselor alimentare, marfurilor industriale de prima necesitate si a medicamentelor.

  Mijloacele Fondului local nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute de legislatia in vigoare si de Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican si fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei (Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului RM nr. 1083 din 26.10.2000, /cu modificarile si completarile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 943 din 18.08.2006 / ).

  Persoana care completeaza si depune cererea de acordare a ajutorului este titularul ajutorului material, iar familia ei este beneficiarul ajutorului material.

  Au dreptul la obtinerea ajutorului material persoanele socialmente vulnerabile din randul pensionarilor (prioritar invalizii gradul I si II, persoanele singure in etate, alte persoane inapte de munca - care isi perfecteaza actele de invaliditate, s.a.)

  Persoanele din randul invalizilor, pensionarilor si copiilor, aflate la intretinerea statului nu au dreptul la obtinerea ajutorului material.

  Modul de acordare a ajutorului material

  Ajutorul material se acorda cetatenilor, din categoriile nominalizate, la locul acestora de trai.

  Pentru a obtine ajutorul material, titularul acestui drept se adreseaza catre Directia executiva a Fondului de sustinere sociala a populatiei de la locul sau de trai, prezentand urmatoarele acte si documente justificative:

  1. Cererea in scris de a i se acorda ajutor material, cu descrierea detaliata a circumstantelor starii materiale in care se afla;
  2. Ancheta sociala, eliberata gratis de primaria locala, sau de organul local de asistenta sociala, care confirma starea sociala, conditiile de trai si venitul global al familiei, in baza carora se determina nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, precum si veridicitatea circumstantelor expuse in cerere. In cazul invocarii motivului de boala, se va alatura certificatul eliberat gratis de institutiile medicale, care confirma starea sanatatii solicitantului si nevoia de tratament cu medicamente care nu sunt gratuite sau compensate, prevazute de actele normative in vigoare si care urmeaza a fi procurate suplimentar, din costul surselor financiare proprii.
  3. Buletinul de identitate (pasaportul -tip vechi - valabile), legitimatia de pensionar, adeverintele de nastere a copiilor, alte documente ce identifica persoana (familia) solicitanta.

  In caz de necesitate, titularul ajutorului material este obligat sa prezinte la cererea directiei executive a fondului local explicatii, acte sau documente suplimentare.

  Examinarea solicitarii ajutorului material in anul imediat urmator e posibila, de regula, numai dupa expirarea unui termen de 11 luni de la data primirii ajutorului, reiesind din disponibilul surselor financiare.