• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

  Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

  Organigrama Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare:

  REGULAMENTUL privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 12/3 din 23 iulie 2020 

   

   

  Director al Direcţiei Generale,

  Ion Burdiumov

  (022) 22-54-61

  Director adjunct al Direcţiei Generale,

  Ghenadie Dubița

  (022) 22-10-28.

  Istoricul Direcţiei generale

  Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, ca organ al administraţiei publice locale, exercită politica Consiliului municipal Chişinău şi a Primarului general al municipiului Chişinău în domeniile gestionării fondului locativ, amenajării şi salubrizării teritoriului municipiului, energeticii, comunicaţiilor, alimentării cu apă şi gaze în conformitate cu programul general de activitate şi dezvoltare a municipiului Chişinău.

  Conform deciziei Comitetului executiv al sovietului orăşănesc de deputaţi ai norodului nr.13/57 din 30 octombrie 1990, Asociaţia de producţie, renovarea şi exploatarea locuinţelor se transformă în Direcţia gospodăriei locative a Comitetului executiv al Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului. Ulterior, în 1994 Conform deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr.3/1 din 1 februarie, Direcţia gospodăriei locative a Comitetului executiv al Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului îşi schimbă denumirea în Asociaţia Regiilor Locative a Primăriei municipiului Chişinău.

  În anul 1999, Conform dispoziţiei Primăriei municipiului Chişinău nr.78-d din 19 iulie, se lichidează ÎM „Regia Locativ Municipală" şi se creează Departamentul construcţii, locuinţe şi amenajare şi ÎM „Direcţia Locuinţe" a Primăriei municipiului Chişinău care în 2003 prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.4/18 din 19 decembrie se reorganizează în Direcţia generală construcţii, locuinţe şi amenajare a Consiliului Municipal Chişinău, iar în 2004 Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.18/2 din 30 decembrie Direcţia generală construcţii, locuinţe şi amenajare se reorganizează în Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare.

  Coordonarea activităţii subdiviziunilor municipale de către Direcţia generală

  Conform Regulamentului Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare, atribuţiile Direcţiei în domeniul coordonării şi administrării subdiviziunilor sunt:

  • administrarea activităţii întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1-23, aprobarea statelor de funcţii, planurilor activităţii economico-financiare, în funcţie de necesităţile reale;
  • conlucrarea în activitatea sa cu întreprinderile municipale pentru servicii locative din sectoarele municipiului Chişinău, asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate, cooperativele de construcţie a locuinţelor, S.R.L. „Chişinău-Gaz", S.A. „Termoelectrica”, Î.M. „Asociaţia spaţiilor verzi", Î.M.S. „Liftservice", Î.M. „Regia „Autosalubritate",  Î.M. „Combinatul servicii funerare", S.A. „Apă-Canal Chişinău", Î.M. „Infocom" şi alte subdiviziuni ale Consiliului municipal Chişinău;
  • executarea controalelor privind folosirea eficientă a capacităţilor de producţie, folosirea raţională a utilajului, resurselor materiale naturale şi energetice ale organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate, organizarea achiziţionării de noi unităţi de transport şi mecanisme, precum şi controlul asupra procurării poziţiilor de bază în vederea asigurării tehnico-materiale;
  • coordonarea proiectelor de decizii privind darea în arendă a patrimoniului municipiului, aflat la balanţa întreprinderilor subordonate;
  • elaborarea măsurilor cu privire la îmbunătăţirea indicilor economici ai organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate, ridicarea disciplinei de producţie, asigurarea aplicării corecte a preţurilor şi tarifelor;
  • contribuirea la aplicarea experienţei avansate, realizărilor ştiinţei şi tehnicii, implementarea tehnologiilor moderne, metodelor progresiste de muncă şi mecanizarea proceselor de producţie în organizaţiile şi întreprinderile subordonate;
  • recepţionarea dărilor de seamă ale întreprinderilor subordonate.