• Cu privire la sectorul Rîşcani

  În componenţa sectorului Rîşcani întră cîteva unităţi administrativ - teritoriale autonome: oraşul Cricova şi Stăuceni; comuna Ciorescu cu satele: Ciorescu, Făureşti şi Goian ; comuna Grătieşti cu satele: Grătieşti şi Hulboaca.

    Sectorul Rîşcani este o unitate administrativă, economică şi culturală a municipiului Chişinău, situată în partea de Nord - Est a capitalei pe o suprafaţă de 52,93 km2,  inclusiv:

   

  • orăşenească

    37,8 km2

  • suburbiile

    15,13 km2

  • oraşul Cricova

    3,9 km2

  • comuna Ciorescu

    6,03 km2

  • comuna Grătieşti

    2,8 km2

  • comuna Stăuceni

    2,2 km2

   

        Populaţia sectorului Rîşcani, la 01.01.2011,  constituie - 162493 mii de persoane, din ea:

  -         orăşănească 133160 mii

  -         suburbii 29333 mii oameni, inclusiv:

  -         oraşul Cricova - 8122 mii pers.,

  -         comuna Ciorescu - 6870 mii pers.,

  -         comuna Grătieşti - 7498 mii pers.

  -         comuna Stăuceni - 6843 mii pers.

   

  Total pensionari - 33421 mii pers. 

    Din ei  :

  pensionari pe vîrstă

  21121

  pensionari solitari

  1315

  Invalizi total, dintre care

  6448

  invalizi de gr. I

  1290

  invalizi de gr. II

  4334

  invalizi de gr. III

  824

  copii invalizi de pînă la 18 ani

  457

  invalizi din copilărie

  695

  Invalizi dintre participanţii la cel de-al II război mondial

  91

  Invalizi în urma lichidării avariei de la Cernobîl

  141

  Invalizi în urma acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale a RM

  3

  participanţi la lichidarea  avariei de la Cernobîl

  149

  participanţi la cel de-al  II război mondial

  365

   

  Proporţia pensionarilor din numărul total al populaţiei sectorului Rîşcani

   

   

   

   

  Densitatea populaţiei: 

  -         orăşănească - 3,6 mii pers./km2

  -         suburbii - 1,9 mii pers./km2

   

  Fondul locativ:

  -         blocuri locative în sector - 1255, din care:

  -         ÎMGFL - 944 blocuri locative, 32250 apartamente

  -         CCL - 136 blocuri locative, 11995 apartamente

  -         APLP - 57 blocuri locative, 3094 apartamente

  -         Departamentale - 16, 807 apartamente

  -         ACC - 58, 3250 apartamente

  -         Cămine studenţeşti - 44 blocuri

  -         Case individuale - 2615

  Instituţii de învăţămînt

         În sectorul Rîşcani activează 32 instituţii preuniversitare, din care :

        - 5 instituţii preuniversitare se află în subordinea Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport municipiul Chişinău: liceele teoretice „Ion Creangă", „Mihail Kogălniceanu", „Matei Basarab", „Miguel de Cervantes" şi liceul ORT „B.Z.Herţli";

        - 27 instituţii preuniversitare se află în subordinea Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Rîşcani, din care 7 instituţii preuniversitare sînt finanţate de primăriile 

  unităţilor administrativ - teritoriale autonome din componenţa sectorului Rîşcani: Grătieşti, Ciorescu, Cricova, Stăuceni.

           După statutul acestora, cele 27 instituţii preuniversitare  se clasifică în:

          - 1 şcoală-grădiniţă („Ilie Fulga")

          - 3 gimnazii („Ion Luca Caragiale", nr.45, nr.77)

          - 3 şcoli medii (nr.8, nr.33, nr.85)

          - 18 licee teoretice („Kiril şi Metodii", „Alecu Russo", „Nicolae Milescu

   Spătarul", „Ştefan cel Mare", „Alexandru Ioan Cuza",  „George Călinescu",

  „Mihail Sadoveanu", „Vasil Levski", „Academia Copiilor", „George Meniuc", "Mihail Lomonosov","Nicolae Bălcescu", „Lucian Blaga", „Natalia Gheorghiu", „Alexei Mateevici", „Dragoş Vodă", „Grătieşti", Waldorf)

  - 1 şcoală auxiliară ( şcoala-internat auxiliară nr.6)

           - 1 Complex -Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu".

           Conform limbii de instruire instituţiile preuniversitare se clasifică în:

            -    19 cu predare în limba română

            -    11 cu predare în limba rusă

            -    1 cu predare în limba bulgară

            -    1 cu predare în limbile ucraineană şi rusă.

           În sector funcţionează 35 instituţii preşcolare, din care 30 sînt finanţate de Direcţia educaţie, tineret şi sport din sector şi 5 de către primările unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sectorului Rîşcani.

  Conform limbii de instruire instituţiile preşcolare se clasifică în:

  -         19 pentru vorbitorii de limbă română

  -         9 pentru vorbitorii de limbă rusă

  -         7 mixte (romănă şi rusă).

  În raza sectorului Rîşcani îşi desfăşoară activitatea 10 instituţii de învăţămînt

  superior şi mediu de specialitate şi anume:

  -         Universitatea Agrară de Stat din Moldova (str. Mirceşti,44)

  -         Academia de Studii Economice din Moldova (str. Bănulescu Bodoni, 61)

  -         Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport (str. A.Doga, 24/1)

  -         Universitatea Slavonă (str. Florilor, 28/1)

  -         Colegiul Tehnologic (str.Bogdan Voievod, 8/1)

  -         Colegiul Financiar-Bancar „A.Diordiţa" din Chişinău (str. M.Costin, 25/2)

  -         Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici" (str. Puşkin, 54)

  -         Colegiul Naţional de Comerţ ( str.P.Rareş,18)

  -         Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie (comuna Stăuceni)

  -         Centrul Naţional „Studium Moldova" (bd. Moscova, 4/2).

   

  În sectorul Rîşcani activează 11 Centre comunitare pentru copii şi tineri, din ele  5 cu profil sportiv şi 6 cu regim obişnuit de activitate. Acestea sînt: „Zorii", „Floricica", „Andrieş", „Speranţa", „Victoria", „Atlant", „Spartanii", „Atlet", „Aurora", „Steaua, „Minorul"), ce se află în subordinea Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Rîşcani. În cadrul centrelor comunitare pentru copii şi tineri funcţionează 38 cercuri care sînt fregventate de circa 2010 copii.

   

  Instituţii Medico-Sanitare Publice ce activează în sectorul Rîşcani: 

  -         Asociaţia Medicală Teritorială sectorul Rîşcani ce coordonează activitatea următoarelor subdiviziuni: Centrul Consultativ Diagnostic, Centrele Medicilor de Familie nr.10, 11, 12.

  -         Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare

  -         Centrul de Sănătate Publică Chişinău

  -         IMSP SCM „Sfîntul Arhanghel Mihail"

  -         IMSP SCM „Sfînta Treime"

  -         IMSP SC al Ministerului Sănătăţii

  -         Maternitatea Municipală nr. 2.