• Prima   /  Alo, Primăria!   /  Telefoane utile

  Telefoane utile

  Anticamera Primarului General

  022 22-10-02

  022 22-12-89 (fax)  Anticamera Viceprimar Angela Cutasevici 022 20-17-18
  Anticamera Viceprimar Ilie Ceban  
  Anticamera Viceprimar Olga Ursu 022 20-15-81
  Serviciul petiţii şi audienţă

  022 20-15-15, 022 22-63-78

  Serviciul corespondenţă oficială

  022 20-15-05, 022 22-31-45 (fax)

  Direcția relații publice și buget civil 022 20-17-08, 022 20-17-09, 022 20-17-07 (serviciul de presă)
  Centrul de informare și documentare (domeniul - arhitectură, urbanism și funciar) 022 20-17-26, 022 20-17-27


  Direcţia asistenţă juridică 022 20-15-48
  Direcţia municipală de arhivă Chişinău 022 56-66-34
  Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 022 20-16-01
  Direcţia generală asistență socială și sănătate 022 22-80-84
  Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului 022 24-27-02
  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii 022 22-61-64
  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

  022 22-81-10, 022 22-15-45, 022 22-73-16, 022 22-26-13, 022 22-35-75 (secția reclamă)

  Direcţia autorizare şi disciplină în construcţii 022 20-17-38
  Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare 022 22-54-61
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale 022 22-63-38, 022 21-31-23, 022 27-81-25, 022 22-81-32
  Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale

  022 990-997

  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 022 20-46-87, 022 20-46-62, 022 20-46-61
  Regia transport electric Chişinău 022 20-41-00
  Parcul urban de autobuze 022 83-73-35
  Regia exploatare a drumurilor şi podurilor "EXDRUPO" 022 47-16-74
  Regia "Autosalubritate" 022 74-68-42
  Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi 022 24-27-25
  Reţelele electrice de iluminare "Lumteh" 022 22-02-46
  Preturile de sector
  Pretura Botanica 022 76-75-75
  Pretura Buiucani 022 29-50-71
  Pretura Centru 022 27-15-13
  Pretura Ciocana 022 33-34-34
  Pretura Rîşcani 022 44-10-98
  Dispecerate
  Dispeceratul central municipal 022 22-22-67
  Dispeceratul reţelelor electrice 022 43-11-11
  Dispeceratul serviciului aprovizionare cu apă 022 25-66-66
  Dispeceratul serviciului de canalizare 022 54-37-84
  Dispeceratul reţelelor termice 
  022 44-11-38
  Dispeceratul direcției gospodăriei de gaz 022 22-51-71 (904)
  Dispeceratul Î.M. Regia "Autosalubritate" 022 74-75-20
  Dispeceratul gospodăriei specializate auto „Exdrupo” 022 47-13-20
  Dispeceratul Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”

  022 22-37-70

  Lista de telefoane a ÎMGFL nr. 1-23