<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://2022.chisinau.md/ 09.02.2023 ro https://2022.chisinau.md/ Copyright (c) 2023 https://2022.chisinau.md/ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice <![CDATA[ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice // Referințe relevante]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1055&id=27412&t=/Transparenta/Referinte-relevante/ANUNT-TIP-privind-organizarea-consultarii-publice/ 04.10.2019 16:22 HG nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional <![CDATA[HG nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional // Referințe relevante]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1055&id=27402&t=/Transparenta/Referinte-relevante/HG-nr-967-din-09082016-cu-privire-la-mecanismul-de-consultare-publica-cu-societatea-civila-in-procesul-decizional/ 04.10.2019 15:57