<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 23.10.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - desemnarea învingătorului Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - desemnarea învingătorului Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35892&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-desemnarea-invingatorului-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-al-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 22.10.2021 15:33 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - desemnarea învingătorului Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - desemnarea învingătorului Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35891&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-desemnarea-invingatorului-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-managementul-resurselor-umane/ 22.10.2021 15:32 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - desemnarea învingătorului Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției generale transport piblic și căi de comunicație <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - desemnarea învingătorului Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției generale transport piblic și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35890&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-desemnarea-invingatorului-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-transport-piblic-i-cai-de-comunicatie/ 22.10.2021 15:29 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei interviu pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția asistență jurdică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei interviu pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția asistență jurdică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35802&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-Lista-candidatilor-admii-la-sustinerea-probei-interviu-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Sectia-asistenta-jurdica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 19.10.2021 16:21 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei interviu pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei interviu pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35801&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-Lista-candidatilor-admii-la-sustinerea-probei-interviu-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-managementul-resurselor-umane/ 19.10.2021 16:19 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei interviu pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei interviu pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35800&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-Lista-candidatilor-admii-la-sustinerea-probei-interviu-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 19.10.2021 16:16 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția relații funciare, sector comercial <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția relații funciare, sector comercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35781&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-Sectia-relatii-funciare-sector-comercial/ 19.10.2021 13:54 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția trasarea rețelelor <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția trasarea rețelelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35780&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-Sectia-trasarea-retelelor/ 19.10.2021 13:52 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția relații funciare, sector necomercial <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția relații funciare, sector necomercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35779&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-Sectia-relatii-funciare-sector-necomercial/ 19.10.2021 13:49 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția control și evidența plăților funciare <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția control și evidența plăților funciare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35778&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-Sectia-control-i-evidenta-platilor-funciare/ 19.10.2021 13:47 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția relații funciare, sector comercial <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Secția relații funciare, sector comercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35777&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-Sectia-relatii-funciare-sector-comercial/ 19.10.2021 13:44 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în cadrul Direcției relații externe” <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (perioadă determinată) în cadrul Direcției relații externe” // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35745&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-perioada-determinata-in-cadrul-Directiei-relatii-externe/ 18.10.2021 13:18 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (4 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (4 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35744&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-4-unitati-in-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 18.10.2021 13:17 Direcția generală Locativ-Comunală și Amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de: specialist superior și specialist în Secția administrarea fondului public de locuințe; specialist superior și specialist în Secția controlul formării asociațiilor de proprietari și a actvității administratorilor blocurilor de locuințe” <![CDATA[Direcția generală Locativ-Comunală și Amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de: specialist superior și specialist în Secția administrarea fondului public de locuințe; specialist superior și specialist în Secția controlul formării asociațiilor de proprietari și a actvității administratorilor blocurilor de locuințe” // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35696&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-Locativ-Comunala-i-Amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-i-specialist-in-Sectia-administrarea-fondului-public-de-locuinte-specialist-superior-i-specialist-in-Sectia-controlul-formarii-asociatiilor-de-proprietari-i-a-actvitatii-administratorilor-blocurilor-de-locuinte/ 12.10.2021 13:39 ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modifiicarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției econimico - financiară a Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modifiicarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției econimico - financiară a Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35637&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modifiicarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-econimico-financiara-a-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 08.10.2021 13:14 ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modifiicarea datei - limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare a Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modifiicarea datei - limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare a Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35636&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modifiicarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Directiei-lucrari-edilitare-a-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 08.10.2021 13:10 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante până la data de 22 octombrie 2021, la următoarele funcții: specialist principal în Secția asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public al Direcției asistență juridică; auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția consiliere și audite ad-hoc; auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audut intern, Secția angajamente de audit de asigurare; auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția urmărirea implementării recomandărilor de audit <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante până la data de 22 octombrie 2021, la următoarele funcții: specialist principal în Secția asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public al Direcției asistență juridică; auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția consiliere și audite ad-hoc; auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audut intern, Secția angajamente de audit de asigurare; auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția urmărirea implementării recomandărilor de audit // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35618&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-termenului-limita-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-pana-la-data-de-22-octombrie-2021-la-urmatoarele-functii-specialist-principal-in-Sectia-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-al-Directiei-asistenta-juridica-auditor-intern-principal-auditor-intern-superior-i-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern-Sectia-consiliere-i-audite-ad-hoc-auditor-intern-principal-auditor-intern-superior-i-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audut-intern-Sectia-angajamente-de-audit-de-asigurare-auditor-intern-superior-i-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern-Sectia-urmarirea-implementarii-recomandarilor-de-audit/ 07.10.2021 17:34 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35617&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-Lista-candidatilor-admii-la-proba-scrisa-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 06.10.2021 17:31 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției managementul resurselor umane // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35616&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-Lista-candidatilor-admii-la-proba-scrisa-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-managementul-resurselor-umane/ 06.10.2021 17:27 Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei scrise pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria Municipiului Chișinău - Comisia de Concurs - Lista candidaților admiși la susținerea probei scrise pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35615&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-Municipiului-Chiinau-Comisia-de-Concurs-Lista-candidatilor-admii-la-sustinerea-probei-scrise-pentru-concursul-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 06.10.2021 17:22 ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, comerţ şi turism a Consiliului municipal Chişinău: specialist principal în Secţia management instituţional şi de personal <![CDATA[ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, comerţ şi turism a Consiliului municipal Chişinău: specialist principal în Secţia management instituţional şi de personal // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35579&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-comert-si-turism-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-in-Sectia-management-institutional-si-de-personal/ 04.10.2021 16:29 Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția control și protecție a animalelor <![CDATA[Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția control și protecție a animalelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35572&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Generala-Locativ-Comunala-i-Amenajare-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-control-i-protectie-a-animalelor/ 04.10.2021 11:56 Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la prelungirea până la 29 octombrie 2021 a datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în Secţia finanţe în învăţământ şi cultură din cadrul Direcției buget și sinteză <![CDATA[Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la prelungirea până la 29 octombrie 2021 a datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în Secţia finanţe în învăţământ şi cultură din cadrul Direcției buget și sinteză // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35570&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-Generala-Finante-a-Consiliului-Municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-pana-la-29-octombrie-2021-a-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-finante-in-invatamant-si-cultura-din-cadrul-Directiei-buget-i-sinteza/ 04.10.2021 11:45 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției control și protecție a animalelor <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției control și protecție a animalelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35551&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-control-i-protectie-a-animalelor/ 01.10.2021 11:31 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției management personal <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției management personal // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35550&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Sectiei-management-personal/ 01.10.2021 11:30 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției Autorizarea Proiectării <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției Autorizarea Proiectării // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35526&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-Autorizarea-Proiectarii/ 29.09.2021 11:12 Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, șef al Direcției Dezvoltare Urbană <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, șef al Direcției Dezvoltare Urbană // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35525&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-Generale-Arhitectura-Urbanism-i-Relatii-Funciare-ef-al-Directiei-Dezvoltare-Urbana/ 29.09.2021 11:08 ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția asistență medicală a Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția asistență medicală a Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35510&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-asistenta-medicala-a-Directiei-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 27.09.2021 14:35 ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Direcției resurse umane din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Direcției resurse umane din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35509&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-al-Directiei-resurse-umane-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 27.09.2021 14:33 ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția gestionare și monitorizarea cheltuielilor de personal a Direcției economico-financiare din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția gestionare și monitorizarea cheltuielilor de personal a Direcției economico-financiare din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=35508&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Sectia-gestionare-i-monitorizarea-cheltuielilor-de-personal-a-Directiei-economico-financiare-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 27.09.2021 14:29