<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 21.08.2019 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2019 https://www.chisinau.md/A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în secţia evidenţa imobilelor şi chirie <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în secţia evidenţa imobilelor şi chirie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26935&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-in-sectia-evidenta-imobilelor-si-chirie/ 12.08.2019 16:28 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în secţia patrimoniu, inventariere şi înregistrare (perioadă determinată) <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în secţia patrimoniu, inventariere şi înregistrare (perioadă determinată) // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26926&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-in-sectia-patrimoniu-inventariere-si-inregistrare-perioada-determinata/ 09.08.2019 13:45 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26925&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-in-Serviciul-tehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directia-relatii-patrimoniale/ 09.08.2019 13:42 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNT cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNT cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26897&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUNT-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-superior-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 05.08.2019 18:53 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNT cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNT cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26896&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUNT-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 05.08.2019 18:45 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist principal și specialist superior în secţia administrarea fondului public de locuinţe și specialist superior în secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist principal și specialist superior în secţia administrarea fondului public de locuinţe și specialist superior în secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26895&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-i-specialist-superior-in-sectia-administrarea-fondului-public-de-locuinte-i-specialist-superior-in-sectia-controlul-activitatii-administratorilor-blocurilor-de-locuinte/ 05.08.2019 17:48 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: 1. serviciul gestionarea animalelor de companie specialist superior; 2.secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor a) specialist principal, b) specialist superior; 3. Serviciul ecologie urbană -Specialist superior; 4. specialist principal în serviciul achiziţii publice; 5.Secţia evidenţă contabilă : a) Specialist superior; b) specialist <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: 1. serviciul gestionarea animalelor de companie specialist superior; 2.secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor a) specialist principal, b) specialist superior; 3. Serviciul ecologie urbană -Specialist superior; 4. specialist principal în serviciul achiziţii publice; 5.Secţia evidenţă contabilă : a) Specialist superior; b) specialist // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26853&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-1-serviciul-gestionarea-animalelor-de-companie-specialist-superior-2sectia-salubrizare-si-gestionarea-deseurilor-a-specialist-principal-b-specialist-superior-3-Serviciul-ecologie-urbana-Specialist-superior-4-specialist-principal-in-serviciul-achizitii-publice-5Sectia-evidenta-contabila-a-Specialist-superior-b-specialist/ 31.07.2019 18:03 A N U N Ț - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ț - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26776&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 23.07.2019 13:40 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26775&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 23.07.2019 13:35 ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de şef secție şi specialist principal în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de şef secție şi specialist principal în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26729&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-sef-sectie-si-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-de-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-si-sanatate-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 16.07.2019 10:28 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26720&t=/Informatii/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-2-unitati-in-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 12.07.2019 07:51 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu cetățenii în cadrul Direcției relații publice și buget civil <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu cetățenii în cadrul Direcției relații publice și buget civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26719&t=/Informatii/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-pentru-comunicarea-cu-cetatenii-in-cadrul-Directiei-relatii-publice-i-buget-civil/ 12.07.2019 07:48 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE - anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. serviciul gestionarea animalelor de companie - specialist superior; 2. Serviciul asisrenţă juridică - Specialist superior; 3. secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor - specialist superior; 4. Secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe - Specialist principal <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE - anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. serviciul gestionarea animalelor de companie - specialist superior; 2. Serviciul asisrenţă juridică - Specialist superior; 3. secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor - specialist superior; 4. Secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe - Specialist principal // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26569&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-1-serviciul-gestionarea-animalelor-de-companie-specialist-superior-2-Serviciul-asisrenta-juridica-Specialist-superior-3-sectia-salubrizare-si-gestionarea-deseurilor-specialist-superior-4-Sectia-controlul-activitatii-administratorilor-blocurilor-de-locuinte-Specialist-principal/ 28.06.2019 15:01 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției relații publice și buget civil <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției relații publice și buget civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26555&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-relatii-publice-i-buget-civil/ 27.06.2019 15:22 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu cetățenii, în cadrul Direcției relații publice și buget civil <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu cetățenii, în cadrul Direcției relații publice și buget civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26535&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-pentru-comunicarea-cu-cetatenii-in-cadrul-Directiei-relatii-publice-i-buget-civil/ 25.06.2019 15:23 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal pentru comunicare cu mass media, în cadrul Direcției relații publice și buget civil <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal pentru comunicare cu mass media, în cadrul Direcției relații publice și buget civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26534&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-pentru-comunicare-cu-mass-media-in-cadrul-Directiei-relatii-publice-i-buget-civil/ 25.06.2019 14:56 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limtă de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limtă de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26533&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limta-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-2-unitati-in-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 25.06.2019 14:53 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS, Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS, Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26488&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-2-unitati-in-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 18.06.2019 17:54 Primăria municipiului Chişinău -COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției de arhivă Chișinău <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău -COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției de arhivă Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26452&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Directiei-de-arhiva-Chiinau/ 13.06.2019 11:06 Primăria municipiului Chişinău -COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției de arhivă Chișinău <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău -COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției de arhivă Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26451&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-de-arhiva-Chiinau/ 13.06.2019 11:04 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al direcției în cadrul Direcției Relaţii Publice și Buget Civil <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al direcției în cadrul Direcției Relaţii Publice și Buget Civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26408&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-directiei-in-cadrul-Directiei-Relatii-Publice-i-Buget-Civil/ 07.06.2019 14:31 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu cetățenii în cadrul Direcției Relaţii Publice și Buget Civil <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu cetățenii în cadrul Direcției Relaţii Publice și Buget Civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26348&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-pentru-comunicarea-cu-cetatenii-in-cadrul-Directiei-Relatii-Publice-i-Buget-Civil/ 31.05.2019 14:00 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu mass media în cadrul Direcției Relaţii Publice și Buget Civil <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicarea cu mass media în cadrul Direcției Relaţii Publice și Buget Civil // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26347&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-pentru-comunicarea-cu-mass-media-in-cadrul-Directiei-Relatii-Publice-i-Buget-Civil/ 31.05.2019 13:51 LISTA candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU <![CDATA[LISTA candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26341&t=/Informatii/Posturi-vacante/LISTA-candidatilor-care-au-promovat-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-DIRECTIA-GENERALA-FINANTE-A-CONSILIULUI-MUNICIPAL-CHISINAU/ 30.05.2019 18:32 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector a Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector a Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26312&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-2-unitati-in-cadrul-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale-de-sector-a-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 28.05.2019 16:57 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ pentru ocuparea funcției vacante de redactor superior în cadrul Secției redactare a Direcției documentare <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ pentru ocuparea funcției vacante de redactor superior în cadrul Secției redactare a Direcției documentare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26311&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-redactor-superior-in-cadrul-Sectiei-redactare-a-Directiei-documentare/ 28.05.2019 16:46 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limtă de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de arhivă Chișinău <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limtă de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Direcției de arhivă Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26278&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limta-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-2-unitati-in-cadrul-Directiei-de-arhiva-Chiinau/ 24.05.2019 12:09 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limtă de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Direcției de arhivă Chișinău <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limtă de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Direcției de arhivă Chișinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26277&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limta-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-2-unitati-in-cadrul-Directiei-de-arhiva-Chiinau/ 24.05.2019 12:05 LISTA candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU <![CDATA[LISTA candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26276&t=/Informatii/Posturi-vacante/LISTA-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-i-sunt-admii-la-interviul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-DIRECTIA-GENERALA-FINANTE-A-CONSILIULUI-MUNICIPAL-CHISINAU/ 24.05.2019 11:34 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=26205&t=/Informatii/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-din-cadrul-Directiei-generale-finante-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 18.05.2019 15:07