<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 20.10.2019 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2019 https://www.chisinau.md/PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27561&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUNT-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 18.10.2019 14:37 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27560&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUNT-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-superior-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 18.10.2019 14:35 A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27544&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 16.10.2019 15:01 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii - Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii. <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii - Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii. // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27543&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii-Directia-generala-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii/ 16.10.2019 14:56 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27542&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-Lista-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-3-unitati-in-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 16.10.2019 14:28 Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Secţia evidenţă contabilă; a) specialist principal; b) specialist superior; c) Contabil-șef <![CDATA[Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Secţia evidenţă contabilă; a) specialist principal; b) specialist superior; c) Contabil-șef // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27502&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-si-amenajare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-Sectia-evidenta-contabila-a-specialist-principal-b-specialist-superior-c-Contabil-ef/ 15.10.2019 14:22 ANUNŢ! Direcţia cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă candidatul care a promovat etapa a II-a de concurs, totodată, se anunţă data şi ora desfăşurării etapei a III-a şi a IV-a a concursului la funcţia de director al Şcolii de muzică „Eugen Doga” <![CDATA[ANUNŢ! Direcţia cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă candidatul care a promovat etapa a II-a de concurs, totodată, se anunţă data şi ora desfăşurării etapei a III-a şi a IV-a a concursului la funcţia de director al Şcolii de muzică „Eugen Doga” // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27498&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-Directia-cultura-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-candidatul-care-a-promovat-etapa-a-II-a-de-concurs-totodata-se-anunta-data-si-ora-desfasurarii-etapei-a-III-a-si-a-IV-a-a-concursului-la-functia-de-director-al-Scolii-de-muzica-Eugen-Doga/ 15.10.2019 10:34 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de director al Muzeului de Istorie a oraşului Chişinău. <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de director al Muzeului de Istorie a oraşului Chişinău. // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27476&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-vacante-de-director-al-Muzeului-de-Istorie-a-orasului-Chisinau/ 11.10.2019 11:50 ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - Specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale. <![CDATA[ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - Specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale. // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27459&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Specialist-principal-in-Serviciul-tehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directiei-relatii-patrimoniale/ 09.10.2019 16:52 ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie - Specialist superior al Direcţiei lucrări edilitare. <![CDATA[ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie - Specialist superior al Direcţiei lucrări edilitare. // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27458&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie-Specialist-superior-al-Directiei-lucrari-edilitare/ 09.10.2019 15:34 Direcția cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță lista candidaților la funcția de director al Școlii de muzică „Eugen Doga”, care au fost promovați în etapa a II-a a concursului <![CDATA[Direcția cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță lista candidaților la funcția de director al Școlii de muzică „Eugen Doga”, care au fost promovați în etapa a II-a a concursului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27446&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-cultura-a-Consiliului-municipal-Chiinau-anunta-lista-candidatilor-la-functia-de-director-al-colii-de-muzica-Eugen-Doga-care-au-fost-promovati-in-etapa-a-II-a-a-concursului/ 08.10.2019 17:26 ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - Specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale. <![CDATA[ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - Specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale. // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27415&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Specialist-principal-in-Serviciul-tehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directiei-relatii-patrimoniale/ 07.10.2019 10:08 ANUNȚ! Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță despre desfășurarea la data de 07.10.2019 a primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcției de director al Școlii de muzică „Eugen Doga” <![CDATA[ANUNȚ! Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță despre desfășurarea la data de 07.10.2019 a primei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcției de director al Școlii de muzică „Eugen Doga” // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27383&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-Directia-Cultura-a-Consiliului-municipal-Chiinau-anunta-despre-desfaurarea-la-data-de-07102019-a-primei-etape-a-concursului-verificarea-indeplinirii-conditiilor-de-participare-la-concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-director-al-colii-de-muzica-Eugen-Doga/ 03.10.2019 18:01 DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU, LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău și data desfășurării concursului <![CDATA[DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU, LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău și data desfășurării concursului // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27374&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECIA-CULTURA-A-CONSILIULUI-MUNICIPAL-CHIINAU-LISTA-candidatilor-admii-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-director-al-Muzeului-de-Istorie-a-oraului-Chiinau-i-data-desfaurarii-concursului/ 03.10.2019 09:52 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27373&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 02.10.2019 17:33 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistc, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistc, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27372&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistc-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 02.10.2019 17:27 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27371&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 02.10.2019 17:25 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27370&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 02.10.2019 17:22 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27369&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-prin-modificarea-datei-limita-dedepunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 02.10.2019 17:17 Primăria municipiului Chişinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector a Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector a Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27363&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-3-unitati-in-cadrul-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale-de-sector-a-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale/ 01.10.2019 08:25 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE - anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor - Şef secţie <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE - anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor - Şef secţie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27322&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-1-sectia-salubrizare-si-gestionarea-deseurilor-Sef-sectie/ 26.09.2019 11:39 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE - anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor - specialist principal; 2. secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe - specialist principal; specialist superior; 3. secţia evidenţă contabilă - specialist superior; specialist; 4. secţia administrarea fondului public de locuinţe - specialist superior; specialist. <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE - anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor - specialist principal; 2. secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe - specialist principal; specialist superior; 3. secţia evidenţă contabilă - specialist superior; specialist; 4. secţia administrarea fondului public de locuinţe - specialist superior; specialist. // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27315&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-1-sectia-salubrizare-si-gestionarea-deseurilor-specialist-principal-2-sectia-controlul-activitatii-administratorilor-blocurilor-de-locuinte-specialist-principal-specialist-superior-3-sectia-evidenta-contabila-specialist-superior-specialist-4-sectia-administrarea-fondului-public-de-locuinte-specialist-superior-specialist/ 25.09.2019 16:47 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii; 2. specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică. <![CDATA[Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 1. specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii; 2. specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică. // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27306&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-1-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii-2-specialist-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica/ 25.09.2019 09:25 A N U N Ț - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ț - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27305&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 25.09.2019 09:19 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE angajează inspector în cancelarie <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE angajează inspector în cancelarie // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27256&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-angajeaza-inspector-in-cancelarie/ 19.09.2019 09:00 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27237&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-i-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 17.09.2019 14:27 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27236&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 17.09.2019 14:25 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27235&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-i-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 17.09.2019 14:22 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27234&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 17.09.2019 14:19 Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=27233&t=/Informatii/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chisinau-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-arhitectural-urbanistic-financiar-i-transport-public-a-Directiei-asistenta-juridica/ 17.09.2019 14:15