<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 18.05.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/Decizia nr. 3/7 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO” <![CDATA[Decizia nr. 3/7 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33574&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-37-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-Municipale-Regia-exploatare-a-drumurilor-i-podurilor-EXDRUPO/ 28.04.2021 14:19 Decizia nr. 3/5 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric” <![CDATA[Decizia nr. 3/5 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33573&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-35-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Statutului-Intreprinderii-Municipale-Regia-transport-electric/ 28.04.2021 14:16 Decizia nr. 3/14-2 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private din str. Cărbunari” <![CDATA[Decizia nr. 3/14-2 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private din str. Cărbunari” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33539&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-314-2-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-privatizarea-terenului-aferent-obiectivelor-private-din-str-Carbunari/ 28.04.2021 09:05 Decizia nr. 3/14-1 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 de către Societatea cu răspundere limitată „TEHELECTRO-SV” <![CDATA[Decizia nr. 3/14-1 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 de către Societatea cu răspundere limitată „TEHELECTRO-SV” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33538&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-314-1-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-privatizarea-terenului-aferent-obiectivului-privat-din-os-Munceti-799-de-catre-Societatea-cu-raspundere-limitata-TEHELECTRO-SV/ 28.04.2021 08:44 Decizia nr. 3/13-2 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare și darea în locațiune a lotului de pământ din str. Kiev, 11, S.C. ,,GRIN-FARM” S.R.L.” <![CDATA[Decizia nr. 3/13-2 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare și darea în locațiune a lotului de pământ din str. Kiev, 11, S.C. ,,GRIN-FARM” S.R.L.” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33537&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-313-2-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-reperfectarea-relatiilor-funciare-i-darea-in-locatiune-a-lotului-de-pamant-din-str-Kiev-11-SC-GRIN-FARM-SRL/ 27.04.2021 17:29 Decizia nr. 3/13-1 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie a lotului de pământ din str. Ialoveni, 100/3 cu Societatea cu Răspundere Limitată ,,CREATIVE ARHITECTURE” <![CDATA[Decizia nr. 3/13-1 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie a lotului de pământ din str. Ialoveni, 100/3 cu Societatea cu Răspundere Limitată ,,CREATIVE ARHITECTURE” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33525&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-313-1-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-stabilirea-relatiilor-funciare-de-superficie-a-lotului-de-pamant-din-str-Ialoveni-1003-cu-Societatea-cu-Raspundere-Limitata-CREATIVE-ARHITECTURE/ 27.04.2021 17:15 Decizia nr. 3/12 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la operarea de modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/7 din 22.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului” <![CDATA[Decizia nr. 3/12 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la operarea de modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/7 din 22.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33524&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-312-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-Decizia-Consiliului-Municipal-Chiinau-nr-227-din-22122020-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-structurii-organigramei-i-efectivului-limita-a-Directiei-generale-pentru-protectia-drepturilor-copilului/ 27.04.2021 17:10 Decizia nr. 3/11 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea Autocamionului specializat GAZ - 5314 în gestiune economică Primăriei comuna Geamăna” <![CDATA[Decizia nr. 3/11 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea Autocamionului specializat GAZ - 5314 în gestiune economică Primăriei comuna Geamăna” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33523&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-311-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-Autocamionului-specializat-GAZ-5314-in-gestiune-economica-Primariei-comuna-Geamana/ 27.04.2021 17:07 Decizia nr. 3/10 din 20 aprilie 2021 „Despre operarea de modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/2 din 13 mai 2010 ,,Cu privire la participarea municipiului Chișinău la fondarea Congresului Autorităților Locale din Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 3/10 din 20 aprilie 2021 „Despre operarea de modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/2 din 13 mai 2010 ,,Cu privire la participarea municipiului Chișinău la fondarea Congresului Autorităților Locale din Moldova” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33522&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-310-din-20-aprilie-2021-Despre-operarea-de-modificari-in-Decizia-Consiliului-Municipal-Chiinau-nr-52-din-13-mai-2010-Cu-privire-la-participarea-municipiului-Chiinau-la-fondarea-Congresului-Autoritatilor-Locale-din-Moldova/ 27.04.2021 17:05 Decizia nr. 3/9 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi Republicii Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 3/9 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi Republicii Moldova” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33521&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-39-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-privind-implementarea-cerintelor-i-recomandarilor-Curtii-de-Conturi-Republicii-Moldova/ 27.04.2021 17:03 Decizia nr. 3/8 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul Auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020” <![CDATA[Decizia nr. 3/8 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul Auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33520&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-38-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-remedierea-deficientelor-constatate-i-implementarea-recomandarilor-inaintate-in-Raportul-Auditului-conformitatii-eliberarii-documentelor-permisive-in-constructie-aprobat-prin-Hotararea-Curtii-de-Conturi-nr-31-din-17072020/ 27.04.2021 17:00 Decizia nr. 3/6 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” <![CDATA[Decizia nr. 3/6 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33517&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-36-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-aprobarea-Statutului-in-redactie-noua-a-Intreprinderii-Municipale-Asociatia-de-gospodarire-a-spatiilor-verzi/ 27.04.2021 15:57 Decizia nr. 3/4 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței specializate din str. Cărbunari 9, din cadrul Î.M. „Piața Centrală” <![CDATA[Decizia nr. 3/4 din 20 aprilie 2021 „Cu privire la efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței specializate din str. Cărbunari 9, din cadrul Î.M. „Piața Centrală” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33516&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-34-din-20-aprilie-2021-Cu-privire-la-efectuarea-lucrarilor-de-amenajare-a-pietei-specializate-din-str-Carbunari-9-din-cadrul-IM-Piata-Centrala/ 27.04.2021 15:55 Decizia nr. 3/3 din 15 aprilie 2021 „Cu privire la rezultatele auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 79/2020” <![CDATA[Decizia nr. 3/3 din 15 aprilie 2021 „Cu privire la rezultatele auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 79/2020” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33397&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-33-din-15-aprilie-2021-Cu-privire-la-rezultatele-auditului-conformitatii-asupra-alimentatiei-copiilor-in-institutiile-de-invatamant-precolar-i-colar-incluse-in-Hotararea-Curtii-de-Conturi-nr-792020/ 21.04.2021 08:35 Decizia nr. 3/1 din 15 aprilie 2021 „Despre modificarea Deciziei nr. 2/5 din 30.03.2021 ,,Cu privire la majorarea capitalului statutar al Î.M. ,,Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs” <![CDATA[Decizia nr. 3/1 din 15 aprilie 2021 „Despre modificarea Deciziei nr. 2/5 din 30.03.2021 ,,Cu privire la majorarea capitalului statutar al Î.M. ,,Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33396&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-31-din-15-aprilie-2021-Despre-modificarea-Deciziei-nr-25-din-30032021-Cu-privire-la-majorarea-capitalului-statutar-al-IM-Parcul-urban-de-autobuze-in-scopul-achizitionarii-autobuzelor-cu-parcurs/ 21.04.2021 08:32 Decizia nr. 2/33 din 06 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Hristo Botev” <![CDATA[Decizia nr. 2/33 din 06 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Hristo Botev” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33339&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-233-din-06-aprilie-2021-Cu-privire-la-stabilirea-relatiilor-de-superficie-contractuala-asupra-lotului-de-pamant-din-str-Hristo-Botev/ 14.04.2021 14:09 Decizia nr. 2/32 din 06 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din Calea Moșilor, 27, cu Societatea cu răspundere limitată ,,ACHIRA GRUP” <![CDATA[Decizia nr. 2/32 din 06 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din Calea Moșilor, 27, cu Societatea cu răspundere limitată ,,ACHIRA GRUP” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33338&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-232-din-06-aprilie-2021-Cu-privire-la-stabilirea-relatiilor-de-superficie-contractuala-asupra-lotului-de-pamant-din-Calea-Moilor-27-cu-Societatea-cu-raspundere-limitata-ACHIRA-GRUP/ 14.04.2021 13:59 Decizia nr. 2/31 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV” COOP” <![CDATA[Decizia nr. 2/31 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV” COOP” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33337&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-231-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-autentificarea-drepturilor-asupra-loturilor-din-Intovarairea-pomicola-SIDEV-COOP/ 14.04.2021 13:56 Decizia nr. 2/27 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista - Sarmizegetusa - Grădina Botanică” <![CDATA[Decizia nr. 2/27 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista - Sarmizegetusa - Grădina Botanică” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33320&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-227-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-urbanistic-zonal-pentru-terenurile-cuprinse-in-perimetrul-strazilor-Burebista-Sarmizegetusa-Gradina-Botanica/ 13.04.2021 13:49 Decizia nr. 2/5 din 30 martie 2021 „Cu privire la majorarea capitalului statutar Î.M. „Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs” <![CDATA[Decizia nr. 2/5 din 30 martie 2021 „Cu privire la majorarea capitalului statutar Î.M. „Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33319&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-25-din-30-martie-2021-Cu-privire-la-majorarea-capitalului-statutar-IM-Parcul-urban-de-autobuze-in-scopul-achizitionarii-autobuzelor-cu-parcurs/ 13.04.2021 13:46 Decizia nr. 2/28 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău a planurilor urbanistice zonale și de detaliu” <![CDATA[Decizia nr. 2/28 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău a planurilor urbanistice zonale și de detaliu” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33280&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-228-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-stabilirea-unor-norme-obligatorii-la-elaborarea-i-prezentarea-spre-aprobare-Consiliului-Municipal-Chiinau-a-planurilor-urbanistice-zonale-i-de-detaliu/ 08.04.2021 14:58 Decizia nr. 2/25 din 31 martie 2021 „Cu privire la aplicarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 2/25 din 31 martie 2021 „Cu privire la aplicarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33270&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-225-din-31-martie-2021-Cu-privire-la-aplicarea-Regulamentului-privind-intretinerea-animalelor-de-companie-cu-i-fara-stapan-in-municipiul-Chiinau/ 07.04.2021 15:29 Decizia nr. 2/30 - 4 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Roșiori” <![CDATA[Decizia nr. 2/30 - 4 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Roșiori” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33268&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-230-4-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-comuna-a-unui-lot-de-pamant-din-str-Roiori/ 07.04.2021 15:16 Decizia nr. 2/30 - 3 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Roșiori” <![CDATA[Decizia nr. 2/30 - 3 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Roșiori” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33267&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-230-3-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-comuna-a-unui-lot-de-pamant-din-str-Roiori/ 07.04.2021 15:08 Decizia nr. 2/30 - 2 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str.-la Victor Crăsescu” <![CDATA[Decizia nr. 2/30 - 2 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str.-la Victor Crăsescu” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33266&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-230-2-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-comuna-a-lotului-de-pamant-din-str-la-Victor-Crasescu/ 07.04.2021 15:06 Decizia nr. 2/30 - 1 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Ecaterina Teodoroiu” <![CDATA[Decizia nr. 2/30 - 1 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Ecaterina Teodoroiu” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33265&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-230-1-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-comuna-a-lotului-de-pamant-din-str-Ecaterina-Teodoroiu/ 07.04.2021 15:02 Decizia nr. 2/29 - 5 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexandru Donici” <![CDATA[Decizia nr. 2/29 - 5 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexandru Donici” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33263&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-229-5-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-a-lotului-de-pamant-din-str-Alexandru-Donici/ 07.04.2021 11:28 Decizia nr. 2/29 - 4 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. 27 Martie” <![CDATA[Decizia nr. 2/29 - 4 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. 27 Martie” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33262&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-229-4-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-a-lotului-de-pamant-din-str-27-Martie/ 07.04.2021 11:19 Decizia nr. 2/29 - 3 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Timiș” <![CDATA[Decizia nr. 2/29 - 3 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Timiș” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33261&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-229-3-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-a-unui-lot-de-pamant-din-str-Timi/ 07.04.2021 11:16 Decizia nr. 2/29 - 2 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Nicolae Grădescu” <![CDATA[Decizia nr. 2/29 - 2 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Nicolae Grădescu” // Decizii CMC]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=33260&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-229-2-din-02-aprilie-2021-Cu-privire-la-transmiterea-in-proprietate-privata-a-unui-lot-de-pamant-din-str-Nicolae-Gradescu/ 07.04.2021 11:10